Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 242
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.573 (27.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.406
Χωριά βαρβάρων: 167
Χωριά με bonus: 377
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 254 ημέρες
Χρήστες on-line: 9
Αριθμός μηνυμάτων: 25.959 (107.27 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.698 (48.34 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 266 (1.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 841 (3.48 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 54
Αριθμός παικτών σε φυλές: 206
Συνολικοί πόντοι: 56.309.365 (232.683 ανά παίκτη, 8.567 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 853.600.955
 • 714.994.400
 • 1.005.665.035
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,831 εκατ.
 • 6,477 εκατ.
 • 16,943 εκατ.
 • 7,081 εκατ.
 • 1,196 εκατ.
 • 7,023 εκατ.
 • 241.153
 • 2,852 εκατ.
 • 809.272
 • 63.009
 • 701
 • 1.605
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 53021
 • 26764
 • 70013
 • 29260
 • 4941
 • 29023
 • 997
 • 11787
 • 3344
 • 260
 • 3
 • 7
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1952
 • 985
 • 2578
 • 1077
 • 182
 • 1069
 • 37
 • 434
 • 123
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: kospap
Η νεότερη φυλή: BB

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 10:15