Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2251
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.541 (1.13 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.248
Χωριά βαρβάρων: 288
Χωριά με bonus: 164
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 6 ημέρες
Χρήστες on-line: 194
Αριθμός μηνυμάτων: 5.302 (2.36 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 2.825 (1.25 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 3.485 (1.55 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.709 (0.76 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 128
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.005
Συνολικοί πόντοι: 603.152 (268 ανά παίκτη, 237 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.739.734
 • 1.846.967
 • 1.818.599
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 154.950
 • 116.079
 • 13.469
 • 183
 • 9.699
 • 11.379
 • 0
 • 7.193
 • 127
 • 18
 • 1.866
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 69
 • 52
 • 6
 • 0
 • 4
 • 5
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 61
 • 46
 • 5
 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: PAPisGOD
Η νεότερη φυλή: hijo

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:31