Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 824
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.102 (7.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.569
Χωριά βαρβάρων: 1.533
Χωριά με bonus: 360
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 132 ημέρες
Χρήστες on-line: 47
Αριθμός μηνυμάτων: 40.104 (48.67 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 15.932 (19.33 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 20.396 (24.75 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.268 (1.54 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 120
Αριθμός παικτών σε φυλές: 471
Συνολικοί πόντοι: 28.855.901 (35.019 ανά παίκτη, 4.729 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 364.971.638
 • 417.264.579
 • 358.172.064
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 7,805 εκατ.
 • 3,715 εκατ.
 • 5,533 εκατ.
 • 4,069 εκατ.
 • 856.457
 • 2,584 εκατ.
 • 56.458
 • 1,603 εκατ.
 • 320.943
 • 35.589
 • 1.105
 • 846
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 9472
 • 4508
 • 6715
 • 4938
 • 1039
 • 3136
 • 69
 • 1946
 • 389
 • 43
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1279
 • 609
 • 907
 • 667
 • 140
 • 423
 • 9
 • 263
 • 53
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: troupoutoyrs
Η νεότερη φυλή: KAPPA

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:59