Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 171
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.621 (38.72 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.589
Χωριά βαρβάρων: 32
Χωριά με bonus: 378
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 308 ημέρες
Χρήστες on-line: 4
Αριθμός μηνυμάτων: 20.020 (117.08 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.688 (33.26 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 82 (0.48 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 611 (3.57 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 44
Αριθμός παικτών σε φυλές: 151
Συνολικοί πόντοι: 62.570.147 (365.907 ανά παίκτη, 9.450 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 905.038.398
 • 824.906.108
 • 1.098.471.242
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,427 εκατ.
 • 6,067 εκατ.
 • 18,802 εκατ.
 • 6,901 εκατ.
 • 1,056 εκατ.
 • 7,891 εκατ.
 • 279.502
 • 2,983 εκατ.
 • 926.303
 • 68.655
 • 499
 • 2.018
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 72675
 • 35482
 • 109955
 • 40356
 • 6177
 • 46144
 • 1635
 • 17443
 • 5417
 • 401
 • 3
 • 12
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1877
 • 916
 • 2840
 • 1042
 • 160
 • 1192
 • 42
 • 450
 • 140
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nba panos
Η νεότερη φυλή: fffff

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 22:05