Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 111
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.675 (60.14 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.674
Χωριά βαρβάρων: 1
Χωριά με bonus: 381
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 370 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 17.925 (161.49 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.285 (47.61 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 256 (2.31 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.110 (10.00 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 28
Αριθμός παικτών σε φυλές: 102
Συνολικοί πόντοι: 67.823.921 (611.026 ανά παίκτη, 10.161 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.229.182.510
 • 930.234.528
 • 1.447.023.948
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,217 εκατ.
 • 5,590 εκατ.
 • 21,292 εκατ.
 • 6,768 εκατ.
 • 1,090 εκατ.
 • 9,277 εκατ.
 • 298.603
 • 2,945 εκατ.
 • 1,044 εκατ.
 • 75.664
 • 387
 • 2.980
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 110063
 • 50360
 • 191818
 • 60973
 • 9822
 • 83574
 • 2690
 • 26536
 • 9404
 • 682
 • 3
 • 27
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1830
 • 837
 • 3190
 • 1014
 • 163
 • 1390
 • 45
 • 441
 • 156
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nba panos
Η νεότερη φυλή: NNE2

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 02:55