Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 480
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.504 (13.55 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.566
Χωριά βαρβάρων: 938
Χωριά με bonus: 373
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 190 ημέρες
Χρήστες on-line: 17
Αριθμός μηνυμάτων: 31.984 (66.63 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.991 (27.06 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.051 (2.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 752 (1.57 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 87
Αριθμός παικτών σε φυλές: 343
Συνολικοί πόντοι: 43.946.552 (91.555 ανά παίκτη, 6.757 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 678.906.693
 • 681.283.710
 • 703.694.431
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,264 εκατ.
 • 5,714 εκατ.
 • 10,455 εκατ.
 • 6,408 εκατ.
 • 1,037 εκατ.
 • 4,527 εκατ.
 • 122.646
 • 2,485 εκατ.
 • 536.542
 • 47.665
 • 891
 • 1.278
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 23467
 • 11904
 • 21782
 • 13350
 • 2160
 • 9432
 • 256
 • 5176
 • 1118
 • 99
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1732
 • 879
 • 1607
 • 985
 • 159
 • 696
 • 19
 • 382
 • 82
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: mixaliossss
Η νεότερη φυλή: Μ.Τ.Κ.

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:24