Κόσμος 55 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1869
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.162 (2.76 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.040
Χωριά βαρβάρων: 2.121
Χωριά με bonus: 307
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 69 ημέρες
Χρήστες on-line: 46
Αριθμός μηνυμάτων: 42.414 (22.69 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.664 (9.45 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 122.317 (65.45 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 646 (0.35 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 168
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.058
Συνολικοί πόντοι: 9.975.542 (5.337 ανά παίκτη, 1.932 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 68.226.766
 • 76.710.347
 • 74.256.833
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,824 εκατ.
 • 1,774 εκατ.
 • 2,277 εκατ.
 • 906.550
 • 457.645
 • 1,029 εκατ.
 • 25.038
 • 367.059
 • 130.557
 • 19.628
 • 1.576
 • 642
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1511
 • 949
 • 1218
 • 485
 • 245
 • 551
 • 13
 • 196
 • 70
 • 11
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 547
 • 344
 • 441
 • 176
 • 89
 • 199
 • 5
 • 71
 • 25
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: eqewqeqw
Η νεότερη φυλή: ΚΑΨΕΣ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 03:54